Als ACOD Limburg willen we de jongeren betrekken bij de werking!
Vanuit die visie dragen zij actief bij aan de ondersteuning van de acod-sectoren.
Dienstverlening en directe communicatie zijn de doelstellingen
.