De communicatie en ondersteuning van de seniorenwerking is een hoofdthema voor acod-limburg.
Zo worden activiteiten georganiseerd die informatief zijn, over bijvoorbeeld "Pensioenen" afgewisseld met activiteiten in de ontspanningssfeer.