Gelijke kansen problematiek meer onder de aandacht brengen en de vertegenwoordiging van vrouwen in de beweging te versterken, is een doelstelling.
Genderproblematiek op de sociale dialoog plaatsen en aftoetsen heeft al resultaten opgeleverd.